Zorgsector

Binnen de zorgsector wordt de wet- en regelgeving steeds strenger. De NEN7510 is een duidelijk voorbeeld van deze structurering die ontstaat om de verantwoorde zorg verder vorm te geven. De patiëntzorg is meer dan enkel een goede dienstverlening, maar dient ook borg te staan voor correcte en veilige gegevensverwerking teneinde fouten uit te sluiten. 

Wij ondersteunen u bij de praktische implementatie van de diverse normen en bewaken de juiste samenhang.