Privacy

Privacyverklaring van All Side Holding  B.V, All Side B.V. en All Side bvba. 

Hierna genoemd All Side 

Hieronder vindt u onze privacyverklaring.
 
Privacybeleid 
 
All Side; 
Bakkerskilstraat 8, 4251ZL Werkendam, Nederland 
Postelweg 70, 2490 Balen, Belgie 
 
Managing Directors: Dick Kant en David Kant 
 
All Side Holding B.V. – KvK 30264080 - BTW-Nummer NL8208.88.291.B01 
All Side B.V. – KvK 17254686 – BTW-Nummer NL8208.85.460.B01 
All Side bvba – R.P.R. Antwerpen – BTW-Nummer BE0821.623.751 
 

Hierna genoemd All Side 

All Side neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. We behandelen 
uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake 
gegevensbescherming. Dit privacybeleid informeert u over hoe, in welke mate en voor welke 
doeleinden wij persoonsgegevens verwerken bij het gebruik van de website www.allside.eu.
  
1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens op verzoek
  
Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder persoonlijke gegevens te 
verstrekken. U bent niet verplicht om deze website te bezoeken noch om persoonlijke 
gegevens te verstrekken. Als u ons geen persoonlijke informatie verstrekt, kunt u mogelijk 
bepaalde functies van deze website niet gebruiken. Anders zullen er geen gevolgen voor u 
zijn. Voor zover persoonlijke informatie (zoals naam, adres of e-mailadressen) op onze site 
wordt verzameld, gebeurt dit op vrijwillige basis, behalve in de gevallen die hieronder 
uitdrukkelijk worden beschreven. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden 
zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We willen erop wijzen dat datatransmissie via 
internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) beveiligingsrisico's kan inhouden. Een 
volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.  
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u 
het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met als gevolg dat de verwerking 
van uw persoonlijke gegevens in de toekomst ontoelaatbaar wordt. Dit heeft echter geen 
invloed op de wettigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de 
toestemming tot intrekking.
  
2. Gegevensverwerking om het gebruik van de website mogelijk te maken
  
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de nodige informatie om u in staat te 
stellen deze te gebruiken. Dit omvat uw IP-adres en gegevens over het begin, einde en 
onderwerp van uw gebruik van de website, evenals identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw 
aanmeldingsgegevens wanneer u zich bij een beveiligd gebied aanmeldt). Deze gegevens 
worden gebruikt om de service aan te bieden en te ontwerpen volgens de vereisten. Ze 
worden altijd verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn en er zijn geen opslagverplichtingen.
  
3. Cookies
  
Als u onze website bezoekt, stemt u in met ons cookiebeleid. Cookies zijn kleine 
tekstbestanden die van een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde 
schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om u te herkennen 
wanneer u de website opnieuw bezoekt. Op deze manier kunnen we een betere functionaliteit 
van de site garanderen en bijvoorbeeld webanalyses uitvoeren (zie paragraaf 5). De meeste 
browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt de opslag van cookies 
in uw browser deactiveren en hebt de mogelijkheid om ze op elk gewenst moment van uw 
harde schijf te verwijderen. Wij willen u erop wijzen dat een gebruik van onze aanbiedingen 
op de website zonder cookies mogelijk slechts in beperkte mate mogelijk is. U kunt uw 
browser echter ook alleen gebruiken om te voorkomen dat bepaalde cookies worden 
ingesteld (bijvoorbeeld cookies van derden), bijvoorbeeld als u webtracking wilt voorkomen. 
Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie.  
 
4. Juridische basis voor de verwerking  
 
De juridische basis voor verwerking hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden 
verwerkt. We verzamelen gegevens voor gepseudonimiseerde gebruikersprofielen om de 
website te verbeteren op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming 
voor media.  
 
5. Overdracht aan derden en in landen buiten de EU  
 
Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, als dit wettelijk is 
toegestaan of als u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. We kunnen bijvoorbeeld 
gegevens overzetten naar andere bedrijven van binnen de All Side-groep, als dit nodig is om 
te reageren op een verzoek dat u hebt gedaan. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken 
aan overheidsinstanties in het kader van wettelijke verplichtingen of als gevolg van een 
officieel bevel of rechterlijke uitspraak. Een overdracht aan ontvangers buiten de EU vindt 
alleen plaats als wordt gewaarborgd dat de ontvanger van de gegevens een toereikend niveau 
van gegevensbescherming garandeert en dat er geen andere belangen zijn die bescherming 
verdienen tegen de gegevensoverdracht. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact 
op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie Paragraaf 10).  
 
6. Verwijdering  
 
De gegevens die door Google Analytics worden verzameld in de vorm van pseudonieme 
gebruikersprofielen worden uiterlijk 38 maanden na de laatste nieuwe vermelding in het 
betreffende gebruikersprofiel verwijderd. In alle andere opzichten schrappen we uw 
persoonlijke gegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die met de 
verzameling en verwerking worden nagestreefd en voor zover er geen wettelijke 
opslagverplichtingen in de weg staan.  
 
7. Gegevensbeveiliging  
 
All Side heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u 
verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en 
ongeoorloofde toegang. Onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de 
gegevensverwerking zijn verplicht om te voldoen aan de wetgeving inzake 
gegevensbescherming en om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Onze 
medewerkers zijn dienovereenkomstig getraind. Zowel interne als externe tests zorgen 
ervoor dat alle relevante processen voor gegevensbescherming door All Side worden 
nageleefd.  
Om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen, gebruiken we een veilige 
online verzendprocedure, de zogenaamde "Secure Socket Layer" (SSL)-transmissie. U 
herkent dit aan het feit dat een "s" ("https: //") of een groen, gesloten slotsymbool is 
toegevoegd aan de adrescomponent http://. Door op het pictogram te klikken, ontvangt u 
informatie over het gebruikte SSL-certificaat. De weergave van het symbool is afhankelijk 
van de browserversie die u gebruikt. SSL-codering garandeert de gecodeerde en volledige 
overdracht van uw gegevens.  
 
8. Uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens  
 
De wet op de gegevensbescherming verleent u een aantal rechten met betrekking tot 
gegevens over uw persoon (de zogenaamde rechten van betrokkenen). Over het algemeen 
zijn dit het recht om informatie over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens op te 
vragen, evenals het recht om de verwerking van deze gegevens te corrigeren, te verwijderen 
of te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking. Of en in welke mate deze rechten 
in individuele gevallen bestaan en welke voorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van 
de wet (tot 25 mei 2018 van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 
2018 ook van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming). De basisverordening 
voor gegevensbescherming van de EU verleent u ook het recht op gegevensoverdracht. Als u 
uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u 
deze op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst. U hebt ook het recht 
om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming. Als u echter vragen of klachten hebt over gegevensbeveiliging op All 
Side, raden we u aan eerst contact op te nemen met onze functionaris voor 
gegevensbescherming (zie sectie 10).  
 
9. Geen geautomatiseerde individuele beslissing  
 
Voor zover dit niet uitzonderlijk noodzakelijk is voor het sluiten van een contract of 
wettelijk toegestaan is (zoals in het geval van leeftijdsverificatie), gebruiken we uw 
persoonlijke gegevens niet voor geautomatiseerde individuele beslissingen.  
 
10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?  
 
U vindt onze contactgegevens als de verantwoordelijke instantie in de hoofding. Als u de 
onder punt 9 genoemde rechten wilt uitoefenen of als u vragen hebt over 
gegevensbescherming bij ons of deze privacyverklaring, kunt u ook contact opnemen met 
onze functionaris voor gegevensbescherming: dick.kant@allside.eu.  
 
11. Wijzigingen van het privacybeleid  
 
Nieuwe wettelijke vereisten, zakelijke beslissingen of technische ontwikkelingen kunnen 
wijzigingen in ons privacybeleid vereisen. Het privacybeleid zal dan dienovereenkomstig 
worden aangepast. U kunt de nieuwste versie altijd op onze website vinden.