NEN7510

De NEN 7510 is de specifieke vertaling voor de zorgsector van de ISO 27001 informatiebeveiligingsstandaard. Deze NEN 7510 is een verplichtende norm en elke instantie in de zorgsector wordt verondersteld hieraan te voldoen. De kern van de NEN 7510 is:

  • data beschikbaarheid
  • data integriteit
  • data vertrouwelijkheid

Hierbij staan patiëntengegevens centraal, maar ook alle andere digitale datasystemen Met alle verschillende systemen kan dit logisch lijken, maar is dit niet altijd evident. Wij bieden uw zorginstelling een stappenplan om binnen het kader van de NEN 7510 op een structurele manier aan de vereisten te voldoen.