HKZ

De HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector - is ontstaan als overkoepelend kwaliteitssysteem om de wildgroei aan kleinere systemen te beperken, en een uniforme manier van werken aan te reiken binnen de volledige sector:

  • gebaseerd op de ISO 9001 norm
  • specifieke aandacht voor de patiëntendossiers
  • richtlijnen ivm privacyregeling
  • gestructureerde opvolging van behandelingsplannen

Voor speficieke doelgroepen zijn telkens ook specifieke certificatieschema's opgesteld die rekening houden met typische kenmerken van elke doelgroep.

Meer info via onze infobrochure