ISO 14001

De milieunormering ISO 14001:2004 is ontstaan vanuit de behoefte om binnen het bedrijfsproces beter om te gaan met milieubelasten aspecten.

De milieunorm:

 • kan losstaand of gecombineerd met een bestaand kwaliteitssysteem geïmplementeerd worden.
 • verduidelijkt het milieubeleid zowel intern als extern
 • volgt de overheidsregels en wetten getoetst aan de eigen bedrijfssituatie
 • verwerft inzicht in de milieu aspecten
 • analyseert de oorzaak van incidenten
 • stuurt de continue verbetering

Wij ondersteunen u bij de uitwerking van het systeem specifiek toegespitst op uw milieubeleid en verplichtingen vanuit de overheid.

Tools:

»8D

Niemand is feilloos.

Sporadisch loopt er toch nog iets mis, ondanks alle preventieve kwaliteitsacties. In dat geval is het van belang om zo snel mogelijk de juiste correctieve actie te treffen en te leren uit de fout, zodat de oorzaak bij de bron in uw processen kan worden aangepakt. De 8D methodiek levert u de juiste structuur:

 • definiëren van het probleem
 • snelle oplossing voor de klant
 • oorzaakbepaling
 • correctieve actie
 • borging naar de toekomst


Onze praktijkervaring toont aan dat vaak al bij de juiste definitie van het probleem de verkeerde conclusie wordt getrokken. Hiermee verliest u de kans om aan gestructureerde verbetering te werken. Wij faciliteren het 8D process met onze praktische aanpak en maken zo uw medewerkers bewust.