Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website betrachten wij grote zorgvuldigheid. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ondanks onze constante zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, kan het voorkomen dat informatie op deze site onvolledig of onjuist is.

All Side® behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Overname van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron.

Nederlands recht is van toepassing.

All Side® sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en het gebruik ervan.