Permanente ondersteuning

Soms heeft u handen tekort om al de kwaliteitsaspecten binnen de projecten met een gedegen kwaliteit te kunnen afwerken. Een ervaren kwaliteitsingenieur kan hierbij een relevante rol spelen.

Zowel voor langlopende als korte tijdelijke ondersteuning kunnen wij u de geschikte persoon bieden met de juiste ervaring in uw domein. Al onze mensen hebben ervaring met PPAP, FMEA, CP, MSA, SPC,...  

Zo kunnen uw vaste medewerkers zich blijven concentreren op de kern van de lopende projecten, zonder dat de nodige kwlaiteitsactiviteiten en documentering in het gedrang komt.


 

Activiteiten:

»Documentenbeheer